Warning: include(/home/tennisch/public_html/wp-content/themes/tennisthemeone-10/functions.php) [function.include]: failed to open stream: Permission denied in /home/tennisch/public_html/wp-settings.php on line 264

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/tennisch/public_html/wp-content/themes/tennisthemeone-10/functions.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php:/home/tennisch/public_html/wp-content/plugins/wp-videotube/libraries') in /home/tennisch/public_html/wp-settings.php on line 264
?n t??ng th? thao 7 ngày 30/12/2012 – Nh?ng tin t?c ??c ?áo v? th? thao | Tennis Champions | TennisChampions.com

?n t??ng th? thao 7 ngày 30/12/2012 – Nh?ng tin t?c ??c ?áo v? th? thao

Posted on December 30, 2012 
Filed Under Videos

Ch??ng trình 30/12/2012: Nhìn l?i nh?ng kho?nh kh?c th? thao ?n t??ng trong n?m – Tây Ban Nha l?p nên kì tích: tr? thành ??i bóng ??u tiên b?o v? thành công ngôi vô ??ch Euro – Chelsea l?n ??u tiên vô ??ch UEFA Champions League trong l?ch s?, và sau 9 n?m ??u t? c?a Roman Abramovic – Manchester City vô ??ch gi?i ngo?i h?ng ch? trong vài phút bù gi? – Messi l?p k? l?c ghi bàn trong 1 n?m v?i 91 bàn th?ng – Ye Shiwen — cô bé m?i ch? 16 tu?i c?a TQ giành HCV Olympic London môn b?i l?i v?i k? l?c th? gi?i m?i – S? ti?n b? v??t b?c c?a Andy Murray trong n?m 2012: vô ??ch US Open và giành HCV tennis ??n nam t?i Olympic – S? th?t chuy?n s? d?ng doping c?a tay ?ua t?ng 7 l?n vô ??ch Tour De France Lance Amstrong b? phanh phui – 5 k? l?c phi th??ng c?a Felix Baumgartner ?i?m l?i 4 k? l?c ?n t??ng nh?t c?a anh: Bay ?ua v?i máy bay, Nh?y xu?ng hang ??ng sâu nh?t th? gi?i, Bay qua eo bi?n Manche, Nh?y t? tháp Petronas và ?n t??ng nh?t là nh?y t? ?? cao 39 km (t?ng bình l?u Trái ??t) v?i t?c ?? siêu thanh.

Comments

7 Responses to “?n t??ng th? thao 7 ngày 30/12/2012 – Nh?ng tin t?c ??c ?áo v? th? thao”

 1. scott on December 23rd, 2013 1:21 am

  dictatorial@hettys.rejects” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 2. Julius on December 23rd, 2013 11:36 pm

  physiologist@contentment.amazement” rel=”nofollow”>.…

  ???!!…

 3. shane on January 19th, 2014 5:22 pm

  winooski@nixons.penal” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 4. Rick on February 27th, 2014 2:09 am

  insist@romanza.backers” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 5. henry on December 15th, 2014 9:02 pm

  grandparents@compound.mistake” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 6. Gene on January 25th, 2015 4:37 am

  brush@illuminating.aquidneck” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 7. Christopher on January 27th, 2015 8:33 am

  imposed@lebensraum.voraciously” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

Leave a Reply

Warning: include(/home/tennisch/public_html/wp-content/themes/tennisthemeone-10/r_sidebar.php) [function.include]: failed to open stream: Permission denied in /home/tennisch/public_html/wp-content/themes/tennisthemeone-10/index.php on line 26

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/tennisch/public_html/wp-content/themes/tennisthemeone-10/r_sidebar.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php:/home/tennisch/public_html/wp-content/plugins/wp-videotube/libraries') in /home/tennisch/public_html/wp-content/themes/tennisthemeone-10/index.php on line 26

Warning: require_once(/home/tennisch/public_html/wp-content/themes/tennisthemeone-10/footer.php) [function.require-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/tennisch/public_html/wp-includes/theme.php on line 1086

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/tennisch/public_html/wp-content/themes/tennisthemeone-10/footer.php' (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php:/home/tennisch/public_html/wp-content/plugins/wp-videotube/libraries') in /home/tennisch/public_html/wp-includes/theme.php on line 1086